Err

CONDICIONS GENERALS DE VENDA


Informació i Dades

Celler Montblanc – Porta Comerç (a continuació EL VENEDOR) amb NIF B-39887600 amb domicili a c/Major, 82 – 43400 Montblanc - Tarragona i correu electrònic cellermontblanc@gmail.com (des d'ara L'ADREÇA DEL VENEDOR). Qualsevol compra d'un producte present a la botiga en línia de la web www.botigadevins.com requereix la consulta i l'acceptació d'aquests termes i condicions de venda. La compra des d'aquesta web i el fet de fer qualsevol comanda suposa que ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. L'acceptació té el valor de "signatura digital”.

Preàmbul

L'ús d'aquesta pàgina web és per a majors de 18 anys i l'usuari declara que és major d'edat.

Les presents condicions generals tenen per objecte definir els drets i obligacions d'ambdues parts, en el marc de la venda per internet de productes proposats pel venedor al client.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la present pàgina web, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Confirmació de la comanda i del pagament

Després de Validar la comanda rebrà automàticament un correu electrònic de Confirmació de la comanda amb tota la informació referent a la mateixa (dades de client, adreça, informació per a realitzar la transferència si és el cas, detall de la comanda, etc.).

Els registres emmagatzemats en els sistemes de l'empresa d'EL VENEDOR, en condicions adequades de seguretat, són considerats com a prova de les comunicacions i comandes entre ambdues parts. Les ordres de compra i les factures emmagatzemades són creades com a prova de compra.
Com a prova de pagament, entre amdues parts i de forma fiable, hi haurà l'extracte bancari (en paper o en línia), i el compte paypal si és el cas. Un cop comprovat el pagament rebrà un nou correu electrònic de Confirmació del pagament. En aquest moment EL VENEDOR prepararà la seva comanda per a ser enviada de forma urgent el més aviat possible.


Despeses de transport i terminis de lliurament

Són vàlides totes les dades incloses a la pàgina de Transport.

Els productes són lliurats a l'adreça indicada pel client en el formulari de comanda, i només en les destinacions geogràfiques especificades en les formes de lliurament (altres destinacions sota obligada consulta prèvia amb la botiga online).

Tots els productes són enviats en perfecte estat i embalatge per al transport de productes fràgils. El client ha de notificar a l'empresa de logística el més mínim rastre d'impacte en el paquet i, quan escaigui, ha de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense càrrec.

Igual que amb qualsevol enviament, és possible patir un retard o que el producte sigui extraviat. En aquest cas, l'empresa de logística serà contactada per iniciar una investigació. Es faran tots els esforços necessaris, durant el temps necessari, per trobar el paquet. Si és el cas, el comerciant serà reemborsat per l'empresa de logística i un nou paquet idèntic serà lliurat gratuïtament.

Per la nostra banda, declinem qualsevol responsabilitat en els terminis de lliurament causats per l'empresa de logística, especialment en cas de pèrdua de productes, causes meteorològiques o altres.


Formes de Pagament

Són vàlides totes les dades incloses a la pàgina de Pagament.

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament segur Paypal, compte Paypal, o transferència.
Tingui coneixement que si realitza el pagament amb targeta o compte Paypal aquest triga uns minuts; en canvi, amb transferència aquest pot trigar unes hores a fer-se efectiu al compte destinatari.

Disponibilitat de productes

A priori tots els productes i quantitats que s'afegeixen a la cistella es troben disponibles (en estoc), però si per qualsevol problema el producte no es troba disponible, www.botigadevins.com procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, incloses les despeses d'enviament.

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia del lliurament o com a últim termini el primer dia hàbil després del lliurament, qualsevol tipus de reclamació causa d'un error de lliurament i / o la no conformitat dels béns entregats, pel que fa a les informacions proporcionades al formulari de la comanda. Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d'aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a L'ADREÇA DEL VENEDOR.

En cas de rebre una comanda incorrecta, les despeses del nou enviament aniran a càrrec del VENEDOR, llevat que es demostri que el producte no correspon amb la declaració original feta pel consumidor, perquè el canvi sigui efectuat correctament.


Garantia de productes

www.botigadevins.com no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions i continguts que incloguin els productes comercialitzats per la botiga online. Aquesta responsabilitat recau en els fabricants, productors o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que www.botigadevins.com és un intermediari entre ell i dit fabricant o distribuïdor. En conseqüència, en cas de mal a una persona o defecte del producte, només la responsabilitat del fabricant serà sol·licitada pel consumidor, pel que fa a la informació en l'envàs del producte.

Reserva de propietat

L'ús de marques registrades en aquest lloc està estrictament prohibit.

Confidencialitat i Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades pel Comprador formaran part del fitxer de clients del VENEDOR, els fins són el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les vendes i corresponents cobraments. EL VENEDOR tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-les amb una finalitat diferent a aquella per a la qual han estat demanades, així com a conservar amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

EL VENEDOR es compromet a guardar secret professional respecte de les referides dades personals, fins i tot un cop finalitzada la relació contractual.

El client té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l'atenció DEL VENEDOR, o a través del lloc web, secció "Compte usuari".

D’aquesta forma, el client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment. Alhora es compromet a no incloure dades referents a terceres persones sense el seu consentiment.

www.botigadevins.com, facilitarà al client un identificador (compte correu electrònic) i una contrasenya (triats pel client). El client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

En cas de controvèrsia o reclamació, el client es dirigirà principalment al VENEDOR per trobar una solució amistosa.

Reglament dels litigis

Qualsevol comanda realitzada a través del la botiga online DEL VENEDOR és amb l'acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del VENEDOR.

Les presents condicions de venda en línia es sotmeten a la llei Espanyola.

En cas de litigi, la competència s'assigna als tribunals competents de la seu del VENEDOR tot i pluralitat de demandats.